informacje prawne

COMUTO PRO SASU
84, avenue de la République
75011 Paris
France

Email: support+pl@blablabus.com
Elektroniczny formularz kontaktowy

Reprezentowany przez: Nicolas Brusson
Rejestr Handlowy dla miasta Paryża: 842.132.557
Suma kapitału zakładowego zgodnie z francuskim prawem spółek wynosi 50 000 EUR.
Numer identyfikacji podatkowej VAT: