Podróż dzieci i osób niepełnoletnich

Podróż dzieci i osób niepełnoletnich

Przewóz osób niepełnoletnich na terenie Francji

  • Dzieci w wieku poniżej 12 lat mogą podróżować tylko pod opieką osoby, która ukończyła 18 lat.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem, że mają przy sobie zgodę na podróżowanie podpisaną przez ich opiekuna prawnego.

Tutaj możesz pobrać wzór zgody wymaganej dla podróżujących samodzielnie dzieci w wieku od 12 do 16 lat:


Przewóz osób niepełnoletnich poza teren Francji:

Na liniach międzynarodowych osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 16 lat mogą podróżować tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła 18 lat i sprawuje nad nimi opiekę lub nadzór.


Począwszy od 15 stycznia 2017 r., osoby niepełnoletnie, którym nie towarzyszy osoba sprawująca nad nimi opiekę rodzicielską, nie mogą opuścić kraju bez specjalnej zgody. Zgoda na wyjazd z kraju jest wymagana od wszystkich osób niepełnoletnich zamieszkałych we Francji niezależnie od ich obywatelstwa. Formularz zgody na wyjazd z kraju musi być wypełniony i podpisany przez rodzica (albo opiekuna prawnego), który powinien do niego załączyć także kserokopię swojego dokumentu tożsamości. Więcej informacji znajdziesz na oficjalnym portalu francuskiej administracji.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

Możesz skorzystać z 25%* zniżki na bilet twojego dziecka (dzieci) pod warunkiem, że podczas odprawy okażesz dokument potwierdzający jego tożsamość, zawierający jego datę urodzenia i zdjęcie. I gotowe!

Dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka może być także książeczka rodzinna. Jeszcze jedno: jeśli podróżujesz z małym dzieckiem, nie zapomnij zabrać dla niego podstawki na siedzenie. Byłoby szkoda nie widzieć pejzażu za oknem!

*Przyznanie tej zniżki zależy od polityki cenowej naszych partnerów.

Małe dzieci w wieku do 2 lat

Możesz skorzystać z 50%* zniżki na bilet twojego małego dziecka (małych dzieci) pod warunkiem, że podczas odprawy okażesz dokument potwierdzający jego tożsamość, zawierający jego datę urodzenia i zdjęcie. I gotowe!

Dokumentem potwierdzającym tożsamość małego dziecka może być także książeczka rodzinna.

A jeśli podróżujesz z małym dzieckiem, nie zapomnij zabrać dla niego podstawki na siedzenie. Byłoby szkoda nie widzieć pejzażu za oknem!

*Przyznanie tej zniżki zależy od polityki cenowej naszych partnerów.